We hebben verschillende type software die het digitale werk voor bijvoorbeeld een lagere school of middelbare scholen makkelijker maakt. Grote delen van het onderwijs verplaatsen zich naar de online wereld. Te denken valt aan leerlingen volgsystemen, digitale nieuwsbrieven of ouder-contact, cijferlijsten, uiteraard de website en online leren of oefenen.

De website van de school zal een steeds centralere rol hierin gaan spelen. Het is dus van belang deze goed op orde te hebben, bij te houden en zeker ook veilig te houden.

Het bijhouden en beveiligen is vaak een zware last voor de scholen. Wij kunnen hierbij ondersteuning bieden, door op maat gemaakte afspraken.

Verder kunnen wij helpen en adviseren bij het gebruik van digitale hulp in het onderwijs.Wij kunnen software aanraden of implementeren en onderhouden.

Website die ook op mobieltjes en Ipads, Tabs makkelijk te gebruiken zijn

Allereerst dient de website aan moderne standaarden te voldoen, dat betekend dat de navigatiestructuur en de leesbaarheid ook op touch-screens optimaal moet zijn. Steeds meer mensen surfen via de ipad, tab of hun mobieltje. Is uw website daar al op voorbereid?

Digitale nieuwsbrief via de website

Veel lagere scholen versturen nog papieren nieuwsbrieven, of geven deze mee aan de leerlingen. Waarom niet een digitale nieuwsbrief en een aantal papieren versies? Scheelt al enorm in de kosten voor printen.

Leerling administratie of volgsystemen

Het goed bijhouden van gegevens van de leerlingen en ouders wordt ook steeds meer digitaal gedaan. De voordelen zijn dat er vanaf meedere plekken aan gewerkt kan worden en deze ook gekoppeld kunnen worden aan andere systemen.

Multimedia

Het gebruik van videos, foto's, social media zoals Twitter, Facebook, Youtube of Hyves.

De inzet van deze middelen wordt nog vaak achterwege gelaten, maar kunnen een grotere betrokkenheid van ouders bij de school genereren.

Activiteiten-agenda

Toon de data van speciale activiteiten via de website en koppel daar eventueel een inschrijfformulier aanvast.